ArtOfZoo - Hundeejere i Danmark - sex med hunde

 

Kære Danske Hundeejere,

Mit fiktive navn er Camilla da jeg ønsker at forblive annonym da jeg har et privatliv at beskytte. Jeg er en kvinde i 40’erne som er bosat i nærheden af København. Jeg har igennem det meste af mit liv fantaseret om sex med hunde og håber at jeg en dag får muligheden for at udleve min fantasi.

Jeg har fået lov til at lave denne annonce da jeg har haft svært ved at finde en hundeejer som er bosat på Sjælland eller som kan mødes med sin hund i nærheden af København. Jeg kan af private årsager ikke rejse særlig langt væk fra København så aftaler på Fyn eller Jylland er udelukket desværre. Vi kender et diskret sted i København hvor vi kan mødes og udleve min fantasi.

Da jeg aldrig har prøvet at være sammen med en hund ønsker jeg at min første oplevelse skal være med en erfaren ejer og hund. Så jeg søger en erfaren ejer som kan hjælpe mig med få en god oplevelse og det vil også gøre mig mindre nervøs når jeg ved at hunden har prøvet det før. Jeg har en præference for store hunde såsom labrador, golden retriever, dalmatiner eller berner senne. Havde en dårlig oplevelse som barn med en schæfer så er ikke særlig glad for den hunde race eller rottweiler, dobberman og muskel hunde. Skulle det vise sig at du har en erfaren hund som er af den race jeg ikke bryder mig om så må vi prøve at finde en løsning.

Da jeg i forvejen får mange henvendelser herinde så svarer altså jeg kun på beskeder fra ejere som er verificieret som hundeejer herinde. Jeg har også en ven som hjælper mig med min profil og han vil være tilstede når vi mødes for min sikkerhed.

Håber nogle af jer vil skrive så det en dag vil lykkes at udleve min fantasi.

 

Published in Member Blogs
5 Comments
 1. joejoens 3 months ago

  Held og lykke håber det lykkes for dig 🙂

 2. Dogcopenhagen 3 months ago

  Jeg kan nok godt hjælpe hvis du stadig mangler en guide.

 3. stardog 3 months ago

  Beautiful picture.
  Good luck in your search. You will love it.

 4. likestowatchinnc 3 months ago

  Translated using Google Translate with appropriate security precautions
  *********************************************************
  Dear Danish Dog Owners,

  My fictitious name is Camilla as I want to remain anonymous as I have a privacy to protect. I am a woman in my 40s living near Copenhagen. I have fantasized about sex with dogs throughout most of my life and hope that one day I will have the opportunity to live out my fantasy.

  I have been allowed to make this ad as I have had a hard time finding a dog owner who lives in Zealand or who can meet with his dog near Copenhagen. For private reasons I cannot travel very far away from Copenhagen, so agreements on Funen or Jutland are unfortunately excluded. We know a discreet place in Copenhagen where we can meet and live my imagination.

  Since I have never tried to be with a dog, I want my first experience to be with an experienced owner and dog. So I am looking for an experienced owner who can help me get a good experience and it will also make me less nervous when I know that the dog has tried it before. I have a preference for large dogs such as Labrador, Golden Retriever, Dalmatian or bear tendon. Had a bad experience as a kid with a Shepherd so am not very fond of the dog breed or Rottweiler, Doberman and muscle dogs. If it turns out that you have an experienced dog who is of the breed I do not like, then we must try to find a solution.

  Since I already get many inquiries in here, so I only respond to messages from owners who are verified as a dog owner in here. I also have a friend who helps me with my profile and he will be there when we meet for my safety.

  Hope some of you will write so that one day you will succeed in living my imagination.

Leave a reply

©2020 ArtOfZoo Official Site - a Gaia Media Industries Website

All Models shown on this site are 18 years or older.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account